คาปาซิเตอร์พัดลม Capacitor Cพัดลม 1.0 1.2 1.5uf 1.8uf 2.0uf 3.0 4.0 5.0 6.0uf 450V

Product details

คำถามที่พบบ่อย คาปาซิเตอร์450V ใช้แทน 300V ได้หรือไม่ ตอบ ได้ ยิ่งโวลต์สุงยิ่งทนทาน คำถามที่สอง คาปาซิเตอร์ต่อขั้วไหน สีดำสีแดง บางครั้งสายจากพัดลมเป็นสีอื่น ตอบ คาปาซิเตอร์พัดลมเป็นไฟAC ไม่มีขั้ว สามารถต่อแบบไหนก็ได้ ซ้ายหรือขวา แดงหรือดำ

สามารถใส่แทนกันได้ทุกยี่ห้อ การเลือกซื้อคาปาซิเตอร์ให้เปรียบเทียบที่ค่า uf เช่นสินของเก่าที่ถอดออกมา 1.5 uf ให้เลือกซื้อของใหม่เป็น 1.5 uf หรือถ้าไม่มี ให้ซื้อค่าที่ใกล้เคียง เช่น หากไม่มี 1.5 uf สามารถใช้ค่า 1.8uf ทดแทนกันได้ หากเป็น 2.5uf สามารถใช้ 3.0 ทดแทนได้ ส่วนการทนแรงดันไฟ เช่น ของเก่าติดเครื่องเป็นค่า 250V สามารถใช้ 300V 400V 450V 500V แทนได้ ยิ่ง V สูง คาปาซิเตอร์ยิ่งทนกระแส เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ควรเลือกค่าที่สูงที่สุดไว้

Some images the product

คาปาซิเตอร์พัดลม Capacitor Cพัดลม 1.0 1.2 1.5uf 1.8uf 2.0uf 3.0 4.0 5.0 6.0uf 450V

คาปาซิเตอร์พัดลม Capacitor Cพัดลม 1.0 1.2 1.5uf 1.8uf 2.0uf 3.0 4.0 5.0 6.0uf 450V

คาปาซิเตอร์พัดลม Capacitor Cพัดลม 1.0 1.2 1.5uf 1.8uf 2.0uf 3.0 4.0 5.0 6.0uf 450V

คาปาซิเตอร์พัดลม Capacitor Cพัดลม 1.0 1.2 1.5uf 1.8uf 2.0uf 3.0 4.0 5.0 6.0uf 450V

คาปาซิเตอร์พัดลม Capacitor Cพัดลม 1.0 1.2 1.5uf 1.8uf 2.0uf 3.0 4.0 5.0 6.0uf 450V

คาปาซิเตอร์พัดลม Capacitor Cพัดลม 1.0 1.2 1.5uf 1.8uf 2.0uf 3.0 4.0 5.0 6.0uf 450V

คาปาซิเตอร์พัดลม Capacitor Cพัดลม 1.0 1.2 1.5uf 1.8uf 2.0uf 3.0 4.0 5.0 6.0uf 450V

คาปาซิเตอร์พัดลม Capacitor Cพัดลม 1.0 1.2 1.5uf 1.8uf 2.0uf 3.0 4.0 5.0 6.0uf 450V

คาปาซิเตอร์พัดลม Capacitor Cพัดลม 1.0 1.2 1.5uf 1.8uf 2.0uf 3.0 4.0 5.0 6.0uf 450V

Watch reviews and comments of คาปาซิเตอร์พัดลม Capacitor Cพัดลม 1.0 1.2 1.5uf 1.8uf 2.0uf 3.0 4.0 5.0 6.0uf 450V on Youtube

Buy คาปาซิเตอร์พัดลม Capacitor Cพัดลม 1.0 1.2 1.5uf 1.8uf 2.0uf 3.0 4.0 5.0 6.0uf 450V at lowest price.

คาปาซิเตอร์พัดลม Capacitor Cพัดลม 1.0 1.2 1.5uf 1.8uf 2.0uf 3.0 4.0 5.0 6.0uf 450V qualified guarantee.

Buy คาปาซิเตอร์พัดลม Capacitor Cพัดลม 1.0 1.2 1.5uf 1.8uf 2.0uf 3.0 4.0 5.0 6.0uf 450V, best price in Thailand.

Buy คาปาซิเตอร์พัดลม Capacitor Cพัดลม 1.0 1.2 1.5uf 1.8uf 2.0uf 3.0 4.0 5.0 6.0uf 450V online.

คาปาซิเตอร์พัดลม Capacitor Cพัดลม 1.0 1.2 1.5uf 1.8uf 2.0uf 3.0 4.0 5.0 6.0uf 450V deals and promotions.

Buy คาปาซิเตอร์พัดลม Capacitor Cพัดลม 1.0 1.2 1.5uf 1.8uf 2.0uf 3.0 4.0 5.0 6.0uf 450V at cheapest price.