ตัวล็อคประตูบานเลื่อน หน้าต่าง เพื่อความปลอดภัยของเด็ก

Product details

welcome to warmhome.th

ตัวล็อคประตูบานเลื่อน หน้าต่าง เพื่อความปลอดภัยของเด็ก

Window Locks Child Safety Sliding Door Window Stopper for Baby Protect

Baby Safety Lock Security Shift Sucker Gate Window Locks Baby Products

Window Child Lock Safety Sliding Door Window Protective

Name:shift locks

Effective fixed width sliding door open, put away lock, sliding door grams normally open !!

Selecting a suitable location, clean furniture, white face, oh, the product firmly pasted, please remain intact within 24 hours

2 sides of the wings folded, blocking sliding door, it can not continue to move

3 Install the baby?s reach

4 products using double-sided adhesive paste without tools, easy to install

Note; a product for the prevention of safety hazards and reduce the damage and design, irreplaceable guardian, use two or more shift locks to improve their safety, such as windows open, adults need care in the side

2 double-sided adhesive to use for a period not exceeding one year

Size:7.5 * 9cm

Color:white

Material:ABS

Package Included:

1 X Baby Safety Shift Locks

#เพื่อความปลอดภัยของเด็ก #ตัวล็อคประตูบานเลื่อน #หน้าต่าง #ตัวล็อคประตูบานเลื่อน-หน้าต่าง #หน้าต่าง-เพื่อความปลอดภัยของเด็ก #ตัวล็อคประตูบานเลื่อน-หน้าต่าง-เพื่อความปลอดภัยของเด็ก

Some images the product

ตัวล็อคประตูบานเลื่อน หน้าต่าง เพื่อความปลอดภัยของเด็ก

ตัวล็อคประตูบานเลื่อน หน้าต่าง เพื่อความปลอดภัยของเด็ก

ตัวล็อคประตูบานเลื่อน หน้าต่าง เพื่อความปลอดภัยของเด็ก

Watch reviews and comments of ตัวล็อคประตูบานเลื่อน หน้าต่าง เพื่อความปลอดภัยของเด็ก on Youtube

Buy ตัวล็อคประตูบานเลื่อน หน้าต่าง เพื่อความปลอดภัยของเด็ก at lowest price.

ตัวล็อคประตูบานเลื่อน หน้าต่าง เพื่อความปลอดภัยของเด็ก qualified guarantee.

Buy ตัวล็อคประตูบานเลื่อน หน้าต่าง เพื่อความปลอดภัยของเด็ก, best price in Thailand.

Buy ตัวล็อคประตูบานเลื่อน หน้าต่าง เพื่อความปลอดภัยของเด็ก online.

ตัวล็อคประตูบานเลื่อน หน้าต่าง เพื่อความปลอดภัยของเด็ก deals and promotions.

Buy ตัวล็อคประตูบานเลื่อน หน้าต่าง เพื่อความปลอดภัยของเด็ก at cheapest price.