ปากกาเจลสีควอนตั้ม ดอลลี่ Dolly Daiichi Colour Quantum ขนาด 0

Product details

ปากกาเจลควอนตั้ม Dolly Daiichi Colour Gel Pen Quantum ขนาด 0.5 MM ดอลลี่

ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

- ปากกาหมุกเจล น้ำหมึก Daiichi Gel แห้งเร็ว กันน้ำ

- มียางจับนุ่ม จับสบาย ไม่เมื่อยมือ

- มี 6 สี

French Rose หมึกชมพู

Coral Red หมึกแดง

Apricot หมึกส้ม

Lime หมึกเขียวมะนาว

Grape หมึกม่วง

Turquoise หมึกเทอคอย

- มีคลิปหนีบสำหรับพกพา

- จำนวน 1 ด้าม

#ปากกา#ปากกาเจล#ปา

Some images the product

ปากกาเจลสีควอนตั้ม ดอลลี่ Dolly Daiichi Colour Quantum ขนาด 0

ปากกาเจลสีควอนตั้ม ดอลลี่ Dolly Daiichi Colour Quantum ขนาด 0

ปากกาเจลสีควอนตั้ม ดอลลี่ Dolly Daiichi Colour Quantum ขนาด 0

ปากกาเจลสีควอนตั้ม ดอลลี่ Dolly Daiichi Colour Quantum ขนาด 0

ปากกาเจลสีควอนตั้ม ดอลลี่ Dolly Daiichi Colour Quantum ขนาด 0

ปากกาเจลสีควอนตั้ม ดอลลี่ Dolly Daiichi Colour Quantum ขนาด 0

ปากกาเจลสีควอนตั้ม ดอลลี่ Dolly Daiichi Colour Quantum ขนาด 0

ปากกาเจลสีควอนตั้ม ดอลลี่ Dolly Daiichi Colour Quantum ขนาด 0

ปากกาเจลสีควอนตั้ม ดอลลี่ Dolly Daiichi Colour Quantum ขนาด 0

Watch reviews and comments of ปากกาเจลสีควอนตั้ม ดอลลี่ Dolly Daiichi Colour Quantum ขนาด 0 on Youtube

Buy ปากกาเจลสีควอนตั้ม ดอลลี่ Dolly Daiichi Colour Quantum ขนาด 0 at lowest price.

ปากกาเจลสีควอนตั้ม ดอลลี่ Dolly Daiichi Colour Quantum ขนาด 0 qualified guarantee.

Buy ปากกาเจลสีควอนตั้ม ดอลลี่ Dolly Daiichi Colour Quantum ขนาด 0, best price in Thailand.

Buy ปากกาเจลสีควอนตั้ม ดอลลี่ Dolly Daiichi Colour Quantum ขนาด 0 online.

ปากกาเจลสีควอนตั้ม ดอลลี่ Dolly Daiichi Colour Quantum ขนาด 0 deals and promotions.

Buy ปากกาเจลสีควอนตั้ม ดอลลี่ Dolly Daiichi Colour Quantum ขนาด 0 at cheapest price.