พลาสเตอร์ปิดแผล ลายการ์ตูน

Product details

Breathable and Comfortable

Covers and protects abrasions, cuts, minor burns, blisters, and post-surgical incisions,prevent infection

Latex free and hypoallergenic

Hypoallergenic adheisve mass avoids any skin irritation

It is composed of a soft pad,base material and Non-woven upper layer

Special island pad absorbs all blood and wound exudate and provides a soft cushion to the wound.The pad does not stick to the wound and hence the removal is painless.

Color:Random

Pattern?Cartoon

Package Include:100 pcs

Some images the product

พลาสเตอร์ปิดแผล ลายการ์ตูน

พลาสเตอร์ปิดแผล ลายการ์ตูน

พลาสเตอร์ปิดแผล ลายการ์ตูน

พลาสเตอร์ปิดแผล ลายการ์ตูน

พลาสเตอร์ปิดแผล ลายการ์ตูน

พลาสเตอร์ปิดแผล ลายการ์ตูน

พลาสเตอร์ปิดแผล ลายการ์ตูน

พลาสเตอร์ปิดแผล ลายการ์ตูน

Watch reviews and comments of พลาสเตอร์ปิดแผล ลายการ์ตูน on Youtube

Buy พลาสเตอร์ปิดแผล ลายการ์ตูน at lowest price.

พลาสเตอร์ปิดแผล ลายการ์ตูน qualified guarantee.

Buy พลาสเตอร์ปิดแผล ลายการ์ตูน, best price in Thailand.

Buy พลาสเตอร์ปิดแผล ลายการ์ตูน online.

พลาสเตอร์ปิดแผล ลายการ์ตูน deals and promotions.

Buy พลาสเตอร์ปิดแผล ลายการ์ตูน at cheapest price.