⚡🏡⚡ สายไฟ VCT 2x0.5 2x1 2x1.5 2x2.5 2x4 3x0.5 3x1 3x1.5 3x2.5 3x4 4x1 4x1.5 4x2.5 2x6 PKS & ANT มอก. ตัดขายเป็

Product details

***ใส่โค้ด "EXC50" เมื่อซื้อครบ 200 บาทลดให้ 50 บาท***

***ใส่โค้ด "SSS200" เมื่อซื้อครบ 250 บาทลดให้ 15%***

สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2563

___________________________________________________

- จำนวน 1 เท่ากับ 1 เมตร

- สายไฟ VCT ยี่ห้อ PKS

- สายไฟกลมดำ ทองแดงแท้ สายอ่อน ทองแดงฝอย

- รับประกันทองแดงแท้เต็ม 100%

- สินค้าได้รับมาตรฐาน มอก.ใหม่

****  หมายเหตุ VCT เป็นสายไฟ AC DC ทั่วไป เหมาะสำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการเคลื่อนไหว ****

#สายไฟ #VCT #ส

Some images the product

⚡🏡⚡ สายไฟ VCT 2x0.5 2x1 2x1.5 2x2.5 2x4 3x0.5 3x1 3x1.5 3x2.5 3x4 4x1 4x1.5 4x2.5 2x6 PKS & ANT มอก. ตัดขายเป็

⚡🏡⚡ สายไฟ VCT 2x0.5 2x1 2x1.5 2x2.5 2x4 3x0.5 3x1 3x1.5 3x2.5 3x4 4x1 4x1.5 4x2.5 2x6 PKS & ANT มอก. ตัดขายเป็

⚡🏡⚡ สายไฟ VCT 2x0.5 2x1 2x1.5 2x2.5 2x4 3x0.5 3x1 3x1.5 3x2.5 3x4 4x1 4x1.5 4x2.5 2x6 PKS & ANT มอก. ตัดขายเป็

⚡🏡⚡ สายไฟ VCT 2x0.5 2x1 2x1.5 2x2.5 2x4 3x0.5 3x1 3x1.5 3x2.5 3x4 4x1 4x1.5 4x2.5 2x6 PKS & ANT มอก. ตัดขายเป็

⚡🏡⚡ สายไฟ VCT 2x0.5 2x1 2x1.5 2x2.5 2x4 3x0.5 3x1 3x1.5 3x2.5 3x4 4x1 4x1.5 4x2.5 2x6 PKS & ANT มอก. ตัดขายเป็

⚡🏡⚡ สายไฟ VCT 2x0.5 2x1 2x1.5 2x2.5 2x4 3x0.5 3x1 3x1.5 3x2.5 3x4 4x1 4x1.5 4x2.5 2x6 PKS & ANT มอก. ตัดขายเป็

⚡🏡⚡ สายไฟ VCT 2x0.5 2x1 2x1.5 2x2.5 2x4 3x0.5 3x1 3x1.5 3x2.5 3x4 4x1 4x1.5 4x2.5 2x6 PKS & ANT มอก. ตัดขายเป็

Watch reviews and comments of ⚡🏡⚡ สายไฟ VCT 2x0.5 2x1 2x1.5 2x2.5 2x4 3x0.5 3x1 3x1.5 3x2.5 3x4 4x1 4x1.5 4x2.5 2x6 PKS & ANT มอก. ตัดขายเป็ on Youtube

Buy ⚡🏡⚡ สายไฟ VCT 2x0.5 2x1 2x1.5 2x2.5 2x4 3x0.5 3x1 3x1.5 3x2.5 3x4 4x1 4x1.5 4x2.5 2x6 PKS & ANT มอก. ตัดขายเป็ at lowest price.

⚡🏡⚡ สายไฟ VCT 2x0.5 2x1 2x1.5 2x2.5 2x4 3x0.5 3x1 3x1.5 3x2.5 3x4 4x1 4x1.5 4x2.5 2x6 PKS & ANT มอก. ตัดขายเป็ qualified guarantee.

Buy ⚡🏡⚡ สายไฟ VCT 2x0.5 2x1 2x1.5 2x2.5 2x4 3x0.5 3x1 3x1.5 3x2.5 3x4 4x1 4x1.5 4x2.5 2x6 PKS & ANT มอก. ตัดขายเป็, best price in Thailand.

Buy ⚡🏡⚡ สายไฟ VCT 2x0.5 2x1 2x1.5 2x2.5 2x4 3x0.5 3x1 3x1.5 3x2.5 3x4 4x1 4x1.5 4x2.5 2x6 PKS & ANT มอก. ตัดขายเป็ online.

⚡🏡⚡ สายไฟ VCT 2x0.5 2x1 2x1.5 2x2.5 2x4 3x0.5 3x1 3x1.5 3x2.5 3x4 4x1 4x1.5 4x2.5 2x6 PKS & ANT มอก. ตัดขายเป็ deals and promotions.

Buy ⚡🏡⚡ สายไฟ VCT 2x0.5 2x1 2x1.5 2x2.5 2x4 3x0.5 3x1 3x1.5 3x2.5 3x4 4x1 4x1.5 4x2.5 2x6 PKS & ANT มอก. ตัดขายเป็ at cheapest price.