🌱เมล็ดผักสลัด 100-300 เมล็ด 10 บาท 📌งอกดีมีคู่มือการปลูก [10 แถม 1 คละได้] / ผักอินทรีย์ เมล็ดสลัด เมล็ดพันธุ์ผั

Product details

*** 💚 เมล็ดผักสลัดซองละ 10 บาท มี 100-120 เมล็ด/ซอง 💚**** [คุ้มกว่าซื้อผักซอง !!!]

***[10แถม1] คละได้ ***

**** Promotion ซื้อ 11 ซอง 99 บาท เฉลี่ย 9 บาทต่อ 1 ซอง ซื้อได้มากกว่า 1 ชุด ราคาจะปรับอัตโนมัติ ****

📌 เมล็ดพันธุ์อย่างดี เก็บใหม่ อายุนาน 1ปี +

📌เมล็ดพันธุ์คัดพิเศษ คัดมือ งอกดี

📌 มีอัตราการงอกเมล็ดสูง 98% 🌱

* มีคู่มือแนะนำในการเพาะปลูก 📖*

🧡รายการสินค้า🧡

1.กรีนคอส (Green cos) 100 เมล็ด

2.เรดคอส (Red cos) 100 เมล็ด

3.กรีนโอ๊ค (Green oak) 100 เมล็ด

4.เรดโอ๊ค (Red oak) 100 เมล็ด

5.เรดโครอล (Red coral) 100 เมล็ด

6.กรีนแทงโก้ (Green tango) 100 เมล็ด

7.ผักกาดหอมแดง (Grand rapids red) 100 เมล็ด

8.ผักกาดหอม (Grand rapids) 100 เมล็ด

9.กรีนโบว์ (Green bowl) 100 เมล็ด

10.เรดโบว์ (Red bowl) 100 เมล็ด

11.หอมห่อ (ผักกาดแก้ว) 100 เมล็ด

12.กรีนบัตเตอร์เฮด (Green butterhead) 100 เมล็ด

13.ฟินเลย์ (Frillice) 50-80 เมล็ด

14.กรีนมินิคอส (Minicos) 100 เมล็ด

15.กรีนโครอล (Green Coral) 100 เมล็ด

16.เรดบัตตาเวียร์ (Red Batavia) 100 เมล็ด

17.กรีนบัตตาเวียร์ (Green Batavia) 100 เมล็ด

18.เรดสตาร์ (Red Star) 100 เมล็ด

19.ไวล์ร็อคเก็ต (Wild rocket) 200-300 เมล็ด

20.มิกซ์สลัด (Mixed) 100 เมล็ด (ทุกชนิดรวมกันใน1ซอง)

📌สนใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ📞☎️

จัดส่งผ่านบริษัท Standard Kerry ,และ ไปรษณีย์ไทย

Some images the product

🌱เมล็ดผักสลัด 100-300 เมล็ด 10 บาท 📌งอกดีมีคู่มือการปลูก [10 แถม 1 คละได้] / ผักอินทรีย์ เมล็ดสลัด เมล็ดพันธุ์ผั

🌱เมล็ดผักสลัด 100-300 เมล็ด 10 บาท 📌งอกดีมีคู่มือการปลูก [10 แถม 1 คละได้] / ผักอินทรีย์ เมล็ดสลัด เมล็ดพันธุ์ผั

🌱เมล็ดผักสลัด 100-300 เมล็ด 10 บาท 📌งอกดีมีคู่มือการปลูก [10 แถม 1 คละได้] / ผักอินทรีย์ เมล็ดสลัด เมล็ดพันธุ์ผั

🌱เมล็ดผักสลัด 100-300 เมล็ด 10 บาท 📌งอกดีมีคู่มือการปลูก [10 แถม 1 คละได้] / ผักอินทรีย์ เมล็ดสลัด เมล็ดพันธุ์ผั

🌱เมล็ดผักสลัด 100-300 เมล็ด 10 บาท 📌งอกดีมีคู่มือการปลูก [10 แถม 1 คละได้] / ผักอินทรีย์ เมล็ดสลัด เมล็ดพันธุ์ผั

🌱เมล็ดผักสลัด 100-300 เมล็ด 10 บาท 📌งอกดีมีคู่มือการปลูก [10 แถม 1 คละได้] / ผักอินทรีย์ เมล็ดสลัด เมล็ดพันธุ์ผั

🌱เมล็ดผักสลัด 100-300 เมล็ด 10 บาท 📌งอกดีมีคู่มือการปลูก [10 แถม 1 คละได้] / ผักอินทรีย์ เมล็ดสลัด เมล็ดพันธุ์ผั

🌱เมล็ดผักสลัด 100-300 เมล็ด 10 บาท 📌งอกดีมีคู่มือการปลูก [10 แถม 1 คละได้] / ผักอินทรีย์ เมล็ดสลัด เมล็ดพันธุ์ผั

Watch reviews and comments of 🌱เมล็ดผักสลัด 100-300 เมล็ด 10 บาท 📌งอกดีมีคู่มือการปลูก [10 แถม 1 คละได้] / ผักอินทรีย์ เมล็ดสลัด เมล็ดพันธุ์ผั on Youtube

Buy 🌱เมล็ดผักสลัด 100-300 เมล็ด 10 บาท 📌งอกดีมีคู่มือการปลูก [10 แถม 1 คละได้] / ผักอินทรีย์ เมล็ดสลัด เมล็ดพันธุ์ผั at lowest price.

🌱เมล็ดผักสลัด 100-300 เมล็ด 10 บาท 📌งอกดีมีคู่มือการปลูก [10 แถม 1 คละได้] / ผักอินทรีย์ เมล็ดสลัด เมล็ดพันธุ์ผั qualified guarantee.

Buy 🌱เมล็ดผักสลัด 100-300 เมล็ด 10 บาท 📌งอกดีมีคู่มือการปลูก [10 แถม 1 คละได้] / ผักอินทรีย์ เมล็ดสลัด เมล็ดพันธุ์ผั, best price in Thailand.

Buy 🌱เมล็ดผักสลัด 100-300 เมล็ด 10 บาท 📌งอกดีมีคู่มือการปลูก [10 แถม 1 คละได้] / ผักอินทรีย์ เมล็ดสลัด เมล็ดพันธุ์ผั online.

🌱เมล็ดผักสลัด 100-300 เมล็ด 10 บาท 📌งอกดีมีคู่มือการปลูก [10 แถม 1 คละได้] / ผักอินทรีย์ เมล็ดสลัด เมล็ดพันธุ์ผั deals and promotions.

Buy 🌱เมล็ดผักสลัด 100-300 เมล็ด 10 บาท 📌งอกดีมีคู่มือการปลูก [10 แถม 1 คละได้] / ผักอินทรีย์ เมล็ดสลัด เมล็ดพันธุ์ผั at cheapest price.