BXT02ชุดเสื้อกล้ามเด็ก เสื้อเด็กเสื้อผ้าเด็ก 2 ชิ้น เสื้อยืดกล้าม+กางเกงขาสั้น เสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเด็กผ

Product details

👶เสื้อผ้าเด็ก ชุดเด็ก เสื้อยืดกล้าม+กางเกงขาสั้น 2ชิ้น 👶

Size ชุด ขนาดเสื้ออาจจะมีความคลาดเคลื่อน1-3cm

‼️น้องอ้วนควร +1 size‼️

‼️น้องอ้วนมาก +2size‼️

🍼เบอร์80cm🍼

ส่วนสูงที่แนะนำ 70-80 cm น้ำหนัก6-9kg

อายุที่แนะนำ 6-12 เดือน

เสื้อยาว 35 cm.

อกเสื้อเฉพาะด้านหน้า 25 cm.

กางเกงยาว 24 cm

🍼เบอร์90cm🍼

ส่วนสูงที่แนะนำ 80-90 cm น้ำหนัก9-11kg

อายุที่แนะนำ 1-2 ขวบ

เสื้อยาว 37 cm.

อกเสื้อเฉพาะด้านหน้า 27 cm.

กางเกงยาว 26 cm

🍼เบอร์100cm🍼

ส่วนสูงที่แนะนำ 90-100 cm น้ำหนัก11-14kg

อายุที่แนะนำ 2-3 ขวบ

เสื้อยาว 40 cm.

อกเสื้อเฉพาะด้านหน้า 30 cm.

กางเกงยาว 28 cm.

🍼เบอร์110cm🍼

ส่วนสูงที่แนะนำ 100-110 cm น้ำหนัก14-17kg

อายุที่แนะนำ 3-4 ขวบ

เสื้อยาว 43 cm.

อกเสื้อเฉพาะด้านหน้า 31 cm.

กางเกงยาว 38 cm.

------------------------------------------------

Some images the product

BXT02ชุดเสื้อกล้ามเด็ก เสื้อเด็กเสื้อผ้าเด็ก 2 ชิ้น เสื้อยืดกล้าม+กางเกงขาสั้น เสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเด็กผ

BXT02ชุดเสื้อกล้ามเด็ก เสื้อเด็กเสื้อผ้าเด็ก 2 ชิ้น เสื้อยืดกล้าม+กางเกงขาสั้น เสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเด็กผ

BXT02ชุดเสื้อกล้ามเด็ก เสื้อเด็กเสื้อผ้าเด็ก 2 ชิ้น เสื้อยืดกล้าม+กางเกงขาสั้น เสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเด็กผ

BXT02ชุดเสื้อกล้ามเด็ก เสื้อเด็กเสื้อผ้าเด็ก 2 ชิ้น เสื้อยืดกล้าม+กางเกงขาสั้น เสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเด็กผ

BXT02ชุดเสื้อกล้ามเด็ก เสื้อเด็กเสื้อผ้าเด็ก 2 ชิ้น เสื้อยืดกล้าม+กางเกงขาสั้น เสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเด็กผ

BXT02ชุดเสื้อกล้ามเด็ก เสื้อเด็กเสื้อผ้าเด็ก 2 ชิ้น เสื้อยืดกล้าม+กางเกงขาสั้น เสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเด็กผ

BXT02ชุดเสื้อกล้ามเด็ก เสื้อเด็กเสื้อผ้าเด็ก 2 ชิ้น เสื้อยืดกล้าม+กางเกงขาสั้น เสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเด็กผ

BXT02ชุดเสื้อกล้ามเด็ก เสื้อเด็กเสื้อผ้าเด็ก 2 ชิ้น เสื้อยืดกล้าม+กางเกงขาสั้น เสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเด็กผ

BXT02ชุดเสื้อกล้ามเด็ก เสื้อเด็กเสื้อผ้าเด็ก 2 ชิ้น เสื้อยืดกล้าม+กางเกงขาสั้น เสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเด็กผ

Watch reviews and comments of BXT02ชุดเสื้อกล้ามเด็ก เสื้อเด็กเสื้อผ้าเด็ก 2 ชิ้น เสื้อยืดกล้าม+กางเกงขาสั้น เสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเด็กผ on Youtube

Buy BXT02ชุดเสื้อกล้ามเด็ก เสื้อเด็กเสื้อผ้าเด็ก 2 ชิ้น เสื้อยืดกล้าม+กางเกงขาสั้น เสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเด็กผ at lowest price.

BXT02ชุดเสื้อกล้ามเด็ก เสื้อเด็กเสื้อผ้าเด็ก 2 ชิ้น เสื้อยืดกล้าม+กางเกงขาสั้น เสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเด็กผ qualified guarantee.

Buy BXT02ชุดเสื้อกล้ามเด็ก เสื้อเด็กเสื้อผ้าเด็ก 2 ชิ้น เสื้อยืดกล้าม+กางเกงขาสั้น เสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเด็กผ, best price in Thailand.

Buy BXT02ชุดเสื้อกล้ามเด็ก เสื้อเด็กเสื้อผ้าเด็ก 2 ชิ้น เสื้อยืดกล้าม+กางเกงขาสั้น เสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเด็กผ online.

BXT02ชุดเสื้อกล้ามเด็ก เสื้อเด็กเสื้อผ้าเด็ก 2 ชิ้น เสื้อยืดกล้าม+กางเกงขาสั้น เสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเด็กผ deals and promotions.

Buy BXT02ชุดเสื้อกล้ามเด็ก เสื้อเด็กเสื้อผ้าเด็ก 2 ชิ้น เสื้อยืดกล้าม+กางเกงขาสั้น เสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเด็กผ at cheapest price.